Αναποδογυρίζω το ποτήρι αλλά το νερό δεν χύνεται

Η γη περιβάλλεται από ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αποτελείται από ένα μείγμα αερίων που ονομάζεται ατμοσφαιρικός αέρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας ασκεί πίεση (ατμοσφαιρική) σε κάθε σώμα που βρίσκεται μέσα σε αυτόν, η οποία οφείλεται στο βάρος του αέρα.

Υλικά:

  • Ποτήρι
  • Κομμάτι χαρτί

Εκτέλεση πειράματος:

Γέμισε ένα ποτήρι με νερό μέχρι επάνω. Τοποθέτησε ένα φύλλο χαρτιού στο επάνω μέρος του ποτηριού και πιεσέ το ελαφρά με την παλάμη σου. Αναποδογύρισε το ποτήρι (πάνω σε μία λεκάνη καλύτερα). Παρατήρησε ότι το νερό δε χύνεται!!

Ερμηνεία:

Στο χαρτί ασκούνται δύο δυνάμεις. Μία προς τα κάτω που οφείλεται στην υδροστατική πίεση του νερού και μία προς τα πάνω που οφείλεται στην ατμοσφαιρική πιέση. Το χαρτί δεν πέφτει γιατί η ατμοσφαιρική πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από την υδροστατική.