Σύγκριση πυκνότητας υγρών

Η πυκνότητα είναι ένα μέγεθος που είναι χαρακτηριστικό κάθε υλικού.

Υλικά:

  • Ελαιόλαδο
  • Οινόπνευμα
  • Κόκκινο κρασί
  • γλυκερίνη

Πειραματική διαδικασία:

Αναμειγνύουμε τα υλικά μας στο εσωτερικό ενός ποτηριού. Παρατηρούμε ότι τα υγρά με τη μεγαλύτερη πυκνότητα βυθίζονται ενώ τα υγρά με τη μικρότερη πυκνότητα επιπλέουν!