Πώς να βάλετε ένα αυγό μέσα στο μπουκάλι!

Η γη περιβάλλεται από ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αποτελείται από ένα μείγμα αερίων που ονομάζεται ατμοσφαιρικός αέρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας λόγω του βάρους του ασκεί πίεση (ατμοσφαιρική) σε κάθε σώμα που βρίσκεται μέσα σε αυτόν.

Υλικά:

  • Ένα βρασμένο αυγό
  • Σπίρτο
  • Μπουκάλι

Εκτέλεση πειράματος:

Σε ένα μπουκάλι τοποθετούμε ένα αναμμένο σπίρτο (με τη βοήθεια ενός ενήλικα) και στο στόμιο του μπουκαλιού βάζουμε το αυγό, αφού το έχουμε καθαρίσει. Παρατηρούμε ότι σε λίγο το αυγό μπαίνει στο μπουκάλι!!

Ερμηνεία:

Ο αέρας στο εσωτερικό του μπουκαλιού θερμαίνεται λόγω της καύσης του χαρτιού και διαστέλλεται. Όταν το χαρτί σταματήσει να καίγεται ο αέρας στο εσωτερικό συστέλλεται και η πίεση γίνεται μικρότερη της ατμοσφαιρικής. Η δύναμη λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης ωθεί το αυγό στο εσωτερικό του μπουκαλιού.