Το πείραμα του Έρστεντ

Τοποθετούμε μια μαγνητική βελόνα κοντά σ’ ένα ευθύγραμμο σύρμα από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και παρατηρούμε ότι η βελόνα αποκλίνει. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα, η βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση. Ερμηνεία: Όταν από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα (δηλαδή προσανατολισμένα κινούμενα ηλεκτρόνια ), αυτός ασκεί μαγνητική δύναμη,…

Read More

Μεταλλικές λωρίδες συντονισμού

Οι μεταλλικές λωρίδες συντονισμού επιδεικνύουν λειτουργίες συντονισμού σε συνάρτηση με το μήκος τους. Υλικά πειράματος: Ερμηνεία: Η χαμηλότερη συχνότητα στην οποία αντηχεί η μεταλλική λωρίδα που ταλαντώνεται ονομάζεται θεμελιώδης συχνότητα της λωρίδας και το αντίστοιχο μήκος κύματος ονομάζεται θεμελιώδες μήκος κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος (v), η συχνότητα της ταλάντωσης (f) και το μήκος…

Read More

Στάσιμα Κύματα

Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων της ίδιας συχνότητας και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις. ‘Οταν σ’ ένα  ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα χρησιμοποιούμε την αρχή επαλληλίας ή υπέρθεσης, σύμφωνα με την οποία: Όταν σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα η…

Read More

Μηχανικά Κύματα θεωρία

Κύμα δημιουργείται όταν ένα μέσο διαταράσσεται από την ισορροπία. Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας διαταραχής από ένα σημείο ενός μέσου σε ένα άλλο. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από μια περιοχή του συστήματος που διαταράσσεται σε κάποια άλλη χωρίς να μεταφέρεται ύλη. Μηχανικά κύματα ονομάζονται τα κύματα τα οποία διαδίδονται μέσα στα υλικά…

Read More

Μεταφέροντας ηλεκτρόνια με ένα μπαλάκι πινγκ πονκγ

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Τυλίγουμε τις δύο πλάκες με αλουμινόχαρτο και τις στερεώνουμε στις βάσεις στήριξης, αντικριστά, ώστε να απέχουν περίπου 10cm. Τυλίγουμε το μπαλάκι με αλουμινόχαρτο και το κρεμάμε από τη βάση στήριξης ανάμεσα στις δύο πλάκες. Φτιάχνουμε το κύκλωμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Γυρίζουμε τη λαβή της γεννήτριας και παρατηρούμε ότι το μπαλάκι…

Read More

Μηχανή Wimshurst

Όταν λειτουργεί η μηχανή ο ένας πόλος φέρει μεγάλο θετικό φορτίο και ο άλλος μεγάλο αρνητικό φορτίο. Τα ηλεκτρικά πεδία που περιβάλλουν τους πόλους ιονίζουν τον περιβάλλοντα αέρα και τα ηλεκτρόνια του αέρα έλκονται από τον θετικά φορτισμένο πόλο, ενώ τα θετικά ιόντα του έλκονται από τον αρνητικά φορτισμένο πόλο (τα ετερώνυμα έλκονται). Ο ιονισμένος…

Read More

Ανάβουμε το λαμπτήρα νέον με τη Wimshurst

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Συνδέουμε παράλληλα τους δύο πόλους της ηλεκτρικής γεννήτριας (Wimshurst) με τους πόλους του λαμπτήρα νέον. Γυρίζουμε τη μανιβέλα της Wimshurst και παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει! Ερμηνεία: Όταν λειτουργεί η μηχανή ο ένας πόλος φέρει μεγάλο θετικό φορτίο και ο άλλος μεγάλο αρνητικό φορτίο. Στο εσωτερικό του κυκλώματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο…

Read More

Ηλεκτρικό ρεύμα θεωρία

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή των ιόντων, κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. Στα μέταλλα τα ηλεκτρικά φορτία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Για να προκαλέσουμε ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει στα άκρα ενος σύρματος να συνδέσουμε τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας), οπότε στο εσωτερικό του σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Τα ελευθερα ηλεκτρόνια…

Read More

Ηλεκτρομαγνητισμός Θεωρία

Ένας αγωγός που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία, δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο. Συνεπώς, ένα φορτίο που κινείται δημιουργεί τόσο ηλεκτρικό όσο και μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία αλλά μόνο ηλεκτρικά, τα οποία δημιουργούν τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό…

Read More

Κατασκευή Ηλεκτρικού Κινητήρα

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Ερμηνεία: To ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Κάθε ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δέχεται κάποια δύναμη. Οι δυνάμεις, επομένως, που ασκούνται στο πηνίο, σπρώχνουν τη μια πλευρά του προς τα κάτω και την άλλη προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να περιστρέφεται.

Read More