Ανάβουμε Φακό χωρίς Μπαταρία

Ηλεκτρογεννήτριες είναι οι συσκευές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Η λειτουργία των γεννητριών στηρίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής, σύμφωνα με το οποίο, αν ένας κλειστός αγωγός κινηθεί κοντά σε ένα μαγνήτη, στον αγωγό θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα.

Υλικά πειράματος:

  1. 2 κομμάτια λάστιχο
  2.  δοκιμαστικός σωλήνας
  3.  λαμπάκι LED
  4.  ισχυρό μαγνήτη
  5.  χάλκινο σύρμα

Εκτέλεση πειράματος:

  1. Βγάλτε το έμβολο από την πλαστική σύριγγα και τοποθετήστε τον μαγνήτη και το βαμβάκι στον πλαστικό σωλήνα.
  2. Στερεώστε τα λαστιχένια δαχτυλίδια στον πλαστικό σωλήνα όπως φαίνεται στην εικόνα και τυλίξτε το χάλκινο σύρμα γύρω από τον σωλήνα (500 στροφές).
  3. Αφαιρέστε τη μόνωση από τις άκρες του χάλκινου σύρματος και συνδέστε με το λαμπάκι LED.
  4. Κούνησε τον σωλήνα.

Ερμηνεία:

Όταν ο μαγνήτης που βρίσκεται στο εσωτερικό του σωλήνα πλησιάζει και απομακρύνεται από το πηνίο, το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα που έχει ως αποτέλεσμα να ανάψει το φως στο led.