Βέλη που αντιστρέφονται

Ο σχηματισμός των ειδώλων ενός φακού εξαρτάται από το είδος του φακού (συγκλίνων ή αποκλίνων), καθώς και από την απόσταση του αντικειμένου από την εστία του φακού.

Πείραμα:

Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτί δύο παράλληλα βέλη. Στη συνέχεια, γεμίζουμε ένα ποτήρι με νερό μέχρι τη μέση. Τοποθετούμε το χαρτί πίσω από το ποτήρι με τέτοιο τρόπο, ώστε το ένα βέλος να βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού, ενώ το άλλο βέλος πάνω από αυτή. Κοιτάζουμε τα βέλη διαμέσω του ποτηριού. Παρατηρούμε ότι το βέλος που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού φαίνεται ανεστραμμένο.

Ερμηνεία:

Στον συγκλίνων φακό σχηματίζεται ανεστραμμένη εικόνα όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από την εστιακή. To ποτήρι με το νερό λειτουργεί ως συγκλίνων φακός με αποτέλεσμα να δημιουργεί ανεστραμμένο το είδωλο του βέλους που σχεδιάσαμε.