Η ράβδος που εξαφανίζεται

Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν φως που προέρχεται απο αυτό φθάσει στα μάτια μας, διεγείρει τα οπτικά μας κύτταρα και η διέγερση αυτή μεταβιβαστεί στον εγκέφαλο. Όταν το φως διέρχεται από ένα διαφανές μέσο σε ένα άλλο, στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική ταχύτητα, η διεύθυνσή του αλλάζει, δηλαδή διαθλάται.

Πείραμα:

Γεμίζουμε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως με ηλιέλαιο. Βυθίζουμε μια ράβδο ανάδευσης μέσα στο ηλιέλαιο. Παρατηρούμε ότι η ράβδος «εξαφανίστηκε»!        

Ερμηνεία:

Όταν το φως προσπέσει σε ένα διαπερατό μέσο τότε ένα μέρος του φωτός θα ανακλαστεί, ενώ το υπόλοιπο θα διαθλαστεί. Αν ένα υλικό μέσο έχει περίπου τον ίδιο δείκτη διάθλασης με ένα άλλο, τότε το φως κατά τη μετάβασή του από το πρώτο στο δεύτερο υλικό μέσο δεν θα αλλάξει την πορεία. Το ηλιέλαιο έχει περίπου τον ίδιο δείκτη διάθλαση με τη ράβδο, οπότε όταν το φως προσπέσει πάνω στη ράβδο θα συνεχίσει την ευθύγραμμη διάδοσή του, χωρίς να υποστεί διάθλαση, με αποτέλεσμα η ράβδος ανάδευσης να μην είναι ορατή μέσα στο ηλιέλαιο.