Κατασκευή απλού Κινητήρα

Ηλεκτρικοί κινητήρες ονομάζονται οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. Σε έναν απλό ηλεκτροκινητήρα, το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μια συρμάτινη περιέλιξη (θηλειά), η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πόλους ενός ηλεκτρομαγνήτη.

Υλικά πειράματος:

  • Μπαταρία 1,5Volt
  • 2 κυλινδρικοί ισχυροί μαγνήτες
  • Μονωμένο χάλκινο καλώδιο  

 Πείραμα:

Τοποθέτησε τους δύο μαγνήτες στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Φτιάξε με το σύρμα το σχήμα που φαίνεται στην εικόνα και στήριξέ το στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Οι δύο άκρες του σύρματος πρέπει να έιναι σε επαφή με τους μαγνήτες.                       

Ερμηνεία:

To ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Κάθε ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δέχεται κάποια δύναμη. Οι δυνάμεις, επομένως, που ασκούνται στο καλώδιο, σπρώχνουν τη μια πλευρά του προς τα κάτω και την άλλη προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να περιστρέφεται.