Το πείραμα του Έρστεντ

Τοποθετούμε μια μαγνητική βελόνα κοντά σ’ ένα ευθύγραμμο σύρμα από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και παρατηρούμε ότι η βελόνα αποκλίνει. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα, η βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση. Ερμηνεία: Όταν από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα (δηλαδή προσανατολισμένα κινούμενα ηλεκτρόνια ), αυτός ασκεί μαγνητική δύναμη,…

Read More

Ηλεκτρομαγνητισμός Θεωρία

Ένας αγωγός που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία, δημιουργούν το μαγνητικό πεδίο. Συνεπώς, ένα φορτίο που κινείται δημιουργεί τόσο ηλεκτρικό όσο και μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία αλλά μόνο ηλεκτρικά, τα οποία δημιουργούν τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό…

Read More

Κατασκευή Ηλεκτρικού Κινητήρα

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Ερμηνεία: To ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Κάθε ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δέχεται κάποια δύναμη. Οι δυνάμεις, επομένως, που ασκούνται στο πηνίο, σπρώχνουν τη μια πλευρά του προς τα κάτω και την άλλη προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να περιστρέφεται.

Read More

Το ηλεκτρικό ρεύμα ασκεί μαγνητικές δυνάμεις

Υλικά πειράματος: Μαγνητική βελόνα που μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα Πηγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος Μεταλλικός αγωγός Διακόπτης Δύο μονωτικές στήλες Ηλεκτρικά καλώδια Εκτέλεση πειράματος: Αν τοποθετήσουμε μια μαγνητική βελόνα κοντά σ’ ένα ευθύγραμμο σύρμα από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η βελόνα αποκλίνει. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα,…

Read More

Ανάβουμε Φακό χωρίς Μπαταρία

Ηλεκτρογεννήτριες είναι οι συσκευές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Η λειτουργία των γεννητριών στηρίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής, σύμφωνα με το οποίο, αν ένας κλειστός αγωγός κινηθεί κοντά σε ένα μαγνήτη, στον αγωγό θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα. Υλικά πειράματος: 2 κομμάτια λάστιχο  δοκιμαστικός σωλήνας  λαμπάκι LED  ισχυρό μαγνήτη  χάλκινο σύρμα Εκτέλεση πειράματος: Βγάλτε…

Read More

Κατασκευή απλού Κινητήρα

Ηλεκτρικοί κινητήρες ονομάζονται οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. Σε έναν απλό ηλεκτροκινητήρα, το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει μια συρμάτινη περιέλιξη (θηλειά), η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πόλους ενός ηλεκτρομαγνήτη. Υλικά πειράματος: Μπαταρία 1,5Volt 2 κυλινδρικοί ισχυροί μαγνήτες Μονωμένο χάλκινο καλώδιο    Πείραμα: Τοποθέτησε τους δύο μαγνήτες στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Φτιάξε…

Read More

Κατασκευή Ηλεκτρομαγνήτη

Ηλεκτρομαγνήτης λέγεται το σύστημα το οποίο αποτελείται από ένα σιδερένιο πυρήνα που γύρω του είναι τυλιγμένο ένα πηνίο από μονωμένο χάλκινο σύρμα. Όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα, μεταβάλλει το σιδερένιο πυρήνα σε μαγνήτη. Ο ηλεκτρομαγνήτης δεν είναι μόνιμος μαγνήτης. Όταν σταματήσει η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, σταματά και η ιδιότητα που έχει να έλκει αντικείμενα. Υλικά…

Read More