Μεταφέροντας ηλεκτρόνια με ένα μπαλάκι πινγκ πονκγ

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Τυλίγουμε τις δύο πλάκες με αλουμινόχαρτο και τις στερεώνουμε στις βάσεις στήριξης, αντικριστά, ώστε να απέχουν περίπου 10cm. Τυλίγουμε το μπαλάκι με αλουμινόχαρτο και το κρεμάμε από τη βάση στήριξης ανάμεσα στις δύο πλάκες. Φτιάχνουμε το κύκλωμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Γυρίζουμε τη λαβή της γεννήτριας και παρατηρούμε ότι το μπαλάκι…

Read More

Ανάβουμε το λαμπτήρα νέον με τη Wimshurst

Υλικά πειράματος: Εκτέλεση πειράματος: Συνδέουμε παράλληλα τους δύο πόλους της ηλεκτρικής γεννήτριας (Wimshurst) με τους πόλους του λαμπτήρα νέον. Γυρίζουμε τη μανιβέλα της Wimshurst και παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει! Ερμηνεία: Όταν λειτουργεί η μηχανή ο ένας πόλος φέρει μεγάλο θετικό φορτίο και ο άλλος μεγάλο αρνητικό φορτίο. Στο εσωτερικό του κυκλώματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο…

Read More

Ηλεκτρικό ρεύμα θεωρία

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή των ιόντων, κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. Στα μέταλλα τα ηλεκτρικά φορτία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Για να προκαλέσουμε ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει στα άκρα ενος σύρματος να συνδέσουμε τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας), οπότε στο εσωτερικό του σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Τα ελευθερα ηλεκτρόνια…

Read More