Φτιάχνουμε ηλεκτροσκόπιο με κινητά φύλλα

Υλικά πειράματος:

  • φύλλα από αλουμινόχαρτο
  • χάλκινο σύρμα
  • φελλό
  • προαιρετικά: γυάλινο βαζάκι, χαρτόνι, φελλό

Πειραματική διαδικασία:

Πλησιάσουμε ένα ηλεκτρισμένο σώμα στο ηλεκτροσκόπιο με τα κινητά φύλλα και παρατηρούμε οτι τα φύλλα ανοίγουν.

Ερμηνεία:

Τα ηλεκτροσκόπια είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του ηλεκτρικού φορτίου. Όταν πλησιάσουμε ένα ηλεκτρισμένο σώμα στο ηλεκτροσκόπιο με τα κινητά φύλλα, τα φύλλα ανοίγουν. Αυτό συμβαίνει επειδή τα φύλλα φορτίζονται όμοια μεταξύ τους, επομένως απωθούνται.