Το πείραμα του Έρστεντ

Τοποθετούμε μια μαγνητική βελόνα κοντά σ’ ένα ευθύγραμμο σύρμα από το οποίο διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα και παρατηρούμε ότι η βελόνα αποκλίνει. Όταν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το σύρμα, η βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση.

Ερμηνεία:

Όταν από έναν αγωγό διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα (δηλαδή προσανατολισμένα κινούμενα ηλεκτρόνια ), αυτός ασκεί μαγνητική δύναμη, επομένως δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Τελικά ένα φορτίο που κινείται δημιουργεί τόσο ηλεκτρικό όσο και μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχουν μαγνητικά φορτία αλλά μόνο ηλεκτρικά τα οποία δημιουργούν τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό πεδίο.