Στατικός ηλεκτρισμός Θεωρία

Τα αντικείμενα που μας περιβάλλουν καθώς και οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από χημικά στοιχεία οπώς για παράδειγμα ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο κ.τ.λ..

Κάθε άτομο ενός χημικού στοιχείου αποτελείται από έναν πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρονται τα ηλεκτρόνια που έχουν αρνητικό φορτίο. Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια που είναι θετικά φορτισμένα και νετρόνια που είναι ηλεκτρικά ουδέτερα.

Ένα μη ηλεκτρισμένο σώμα είναι δυνατό να ηλεκτριστεί, με μεταφορά ηλεκτρονίων, μέσω τριβής με ένα άλλο σώμα ή με επαφή με ένα ηλεκτρισμένο σώμα. Ακόμη μπορεί να φορτιστεί με επαγωγή, δηλαδή να πλησιάσει σε ένα ηλεκτρισμένο σώμα, οπότε προκαλείται διαχωρισμός των θετικών από τα αρνητικά του φορτία.

Στα πειράματα του στατικού ηλεκτρισμού τα σώματα ηλεκτρίζονται με αποτέλεσμα να έλκονται ή να απωθούνται μεταξύ τους. Τα όμοια φορτισμένα σώματα άπωθούνται μεταξύ τους, ενώ τα αντίθετα έλκονται.