Στάσιμα Κύματα

Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων της ίδιας συχνότητας και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις.

‘Οταν σ’ ένα  ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα χρησιμοποιούμε την αρχή επαλληλίας ή υπέρθεσης, σύμφωνα με την οποία: Όταν σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα η απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου είναι ίση με τη συνισταμένη των απομακρύνσεων που οφείλονται στα επιμέρους κύματα.

Υλικά πειράματος:

·      Γεννήτρια συχνοτήτων με ρύθμιση έντασης και ρύθμιση συχνότητας

·      Ηλεκτρομηχανικός ταλαντωτής (1Hz έως 4.00kHz step 0.01kHz)

·      Βάση στήριξης με οδηγό (για την μετακίνηση του ταλαντωτή)

·      Eλατήριο για την μελέτη στάσιμων διαμήκων κυμάτων

·      Xορδή για την μελέτη στάσιμων εγκαρσίων κυμάτων

Εκτέλεση πειράματος:

Συναρμολογούμε τη διάταξη όπως φαίνεται στην εικόνα. Ρυθμίζουμε τις συχνότητες σε ώστε να παρατηρήσουμε τα στάσιμα κύματα.

Ερμηνεία:

Το στάσιμο κύμα που παρατηρούμε είναι το αποτέλεσμα της συμβολής του κύματος που παράγεται από τον ηλεκτρομηχανικό ταλαντωτή και αυτού που επιστρέφει όταν φτάνει στην άκρη του σχοινιού ή του ελατηρίου. Φαίνονται οι δεσμοί και οι κοιλίες στο εγκάρσιο κύμα και τα πυκνώματα και τα αραιώματα στο διαμήκες.