Μηχανικά Κύματα θεωρία

Κύμα δημιουργείται όταν ένα μέσο διαταράσσεται από την ισορροπία.

Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας διαταραχής από ένα σημείο ενός μέσου σε ένα άλλο.

Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από μια περιοχή του συστήματος που διαταράσσεται σε κάποια άλλη χωρίς να μεταφέρεται ύλη.

Μηχανικά κύματα ονομάζονται τα κύματα τα οποία διαδίδονται μέσα στα υλικά μέσα και μεταφέρουν μηχανική ενέργεια.

Είδη κυμάτων

Ανάλογα με τον τρόπο ταλάντωσης των σωματιδίων τα κύματα χωρίζονται σε εγκάρσια και διαμήκη:

Εγκάρσια κύματα ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

Σ’ ένα εγκάρσιο κύμα σχηματίζονται «όρη» και «κοιλάδες».

Τα εγκάρσια διαδίδονται μόνο στα στερεά.

Διαμήκη κύματα ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου ταλαντώνονται κατά την ίδια διεύθυνση που διαδίδεται το κύμα.

Σχηματίζονται «πυκνώματα» και «αραιώματα».

Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια.