Μηχανή Wimshurst

Όταν λειτουργεί η μηχανή ο ένας πόλος φέρει μεγάλο θετικό φορτίο και ο άλλος μεγάλο αρνητικό φορτίο. Τα ηλεκτρικά πεδία που περιβάλλουν τους πόλους ιονίζουν τον περιβάλλοντα αέρα και τα ηλεκτρόνια του αέρα έλκονται από τον θετικά φορτισμένο πόλο, ενώ τα θετικά ιόντα του έλκονται από τον αρνητικά φορτισμένο πόλο (τα ετερώνυμα έλκονται). Ο ιονισμένος αέρας, επομένως, επιτρέπει την εμφάνιση ροής φορτίου δηλαδή ηλεκτρικής εκκένωσης (σπινθήρα).