Λύγισε το τρεχούμενο νερό από απόσταση!

Υλικά πειράματος:

  • πλαστική χτένα

Πειραματική διαδικασία:

Τρίβουμε τη μία άκρη της πλαστικής χτένας στα μαλλιά μας και στη συνέχεια πλησιάζουμε το τρεχούμενο νερό. Παρατηρούμε ότι το τρεχούμενο νερό λυγίζει και πλησιάζει την χτένα!

Ερμηνεία:

Όταν τρίβουμε την χτένα στα μαλλιά μας, ηλέκτρόνια μεταφέρονται από τα μαλλιά μας στη χτένα. Το τρεχούμενο νερό φορτίζεται θετικά με επαγωγή καθώς πλησιάζουμε την χτένα σε αυτό. Τα αντίθετα φορτισμένα σώματα έλκονται με αποτέλεσμα η φλέβα νερού να πλησιάζει την χτένα.