Κατασκευή Ηλεκτρικού Κινητήρα

Υλικά πειράματος:

  • Μπαταρία 1,5 Volt
  • 2 μεταλλικές παραμάνες
  • Κολλητική ταινία
  • 2 κυλινδρικοί ισχυροί μαγνήτες
  • Μονωμένο χάλκινο καλώδιο 2 μέτρων

Εκτέλεση πειράματος:

  1. Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την μπαταρία περίπου 20 φορές, ώστε να δημιουργηθεί ένα μικρό πηνίο.
  2. Με το κοπίδι ξύστε το ένα άκρο του καλωδίου σε όλη την επιφάνεια και το άλλο μόνο την μια πλευρά.
  3. Στερεώστε τις παραμάνες στα άκρα της μπαταρίας με την κολλητική ταινία όπως φαίνεται στην εικόνα.
  4. Τοποθετήστε τους μαγνήτες στο κέντρο της μπαταρίας και περάστε το κάθε άκρο του σύρματος του πηνίου μέσα από το πάνω κυκλικό άκρο κάθε παραμάνας.

Ερμηνεία:

To ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Κάθε ρευματοφόρος αγωγός, που βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, δέχεται κάποια δύναμη. Οι δυνάμεις, επομένως, που ασκούνται στο πηνίο, σπρώχνουν τη μια πλευρά του προς τα κάτω και την άλλη προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να περιστρέφεται.