Ηλεκτρικό ρεύμα θεωρία

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή των ιόντων, κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. Στα μέταλλα τα ηλεκτρικά φορτία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Για να προκαλέσουμε ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει στα άκρα ενος σύρματος να συνδέσουμε τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής (μπαταρίας), οπότε στο εσωτερικό του σύρματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. Τα ελευθερα ηλεκτρόνια δέχονται ηλεκτρική δύναμη από το πεδίο και αρχίζουν να κινούνται προσανατολισμένα. Η ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα κινούμενα ηλεκτρόνια ονομάζεται ηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος και είναι η κινητική ενέργεια των ελευθέρων ηλεκτρονίων. Οι ηλεκτρικές πηγές μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική (κινητική ενέργεια των ελευθέρων ηλεκτρονίων) δηλαδή δεν παράγουν ηλεκτρόνια απλά τα θέτουν σε κίνηση. Οι ηλεκτρικές συσκευές μετατρέπουν την ηελκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής π.χ. κινητική στους κινητήρες.