Ανάβουμε το λαμπτήρα νέον με τη Wimshurst

Υλικά πειράματος:

  • Μηχανή Wimshurst
  • λαμπτήρας νέον
  • καλώδια

Εκτέλεση πειράματος:

Συνδέουμε παράλληλα τους δύο πόλους της ηλεκτρικής γεννήτριας (Wimshurst) με τους πόλους του λαμπτήρα νέον. Γυρίζουμε τη μανιβέλα της Wimshurst και παρατηρούμε ότι ο λαμπτήρας ανάβει!

Ερμηνεία:

Όταν λειτουργεί η μηχανή ο ένας πόλος φέρει μεγάλο θετικό φορτίο και ο άλλος μεγάλο αρνητικό φορτίο. Στο εσωτερικό του κυκλώματος δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λαμπτήρας από νέον ανάβει.